קליניקות משפטיות

show-picture

שפה: עברית


הקליניקות המשפטיות במרכז הבינתחומי הוקמו ברוח התפיסה כי המשפט הוא כלי לשינוי חברתי ולהשפעה על החברה האזרחית. מטרתן להעניק סיוע משפטי איכותי ליחידים ולקבוצות מוחלשות, בד בבד עם חינוך דור העתיד של הקהילה המשפטית להתנדבות ולאחריות חברתית. הקליניקות המשפטיות בבית הספר רדזינר למשפטים הן חלק אינהרנטי מתוכנית הלימודים. הקליניקות השונות מעניקות ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום לקבוצות אוכלוסייה הזקוקות להנגשת המשפט עבורן ולשמירה על זכויותיהן, הן במישור הפרטני והן במישור העקרוני: קשישים וניצולי שואה, נשים נפגעות אלימות, ילדים ובני נוער בסיכון, משפחות החיות בעוני ועוד. הסטודנטים משלבים בפעילותם עבודה משפטית וחברתית, ונחשפים בעבודתם לעולמות של מודעות חברתית ושינוי חברתי. ביריד הקליניקות המשפטיות במרכז הבינתחומי יצאנו להכיר אותן מקרוב.


לאתר הקליניקות המשפטיות