הבינתחומיקס

show-picture

שפה: עברית


בחירות מוזיקליות מובחרות מפי הסטודנטים של המרכז הבינתחומי.

רוצים לקחת חלק? צרו קשר: IDCmix106.2@gmail.com


מגישה: נוי הדר | מפיקה: שקד זיירמן.