תכנון עירוני הוא לא הנושא עליו שמים דגש לקראת הבחירות, אך אחרי שתאזינו לפרק הזה, תבינו עד כמה הנושא הזה נוגע בכל תחומי החיים שלנו.
ד״ר בת-אל אשקול מסבירה על ההבדלים בין וועדות התכנון השונות, על רפורמות שהתבצעו במקומות שונים בעולם, על החשיבות של שיתוף הציבור בתהליך התכנון העירוני, ואפילו נתנה כמה טיפים לפוליטיקאים שלנו.