המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם פרופסור בועז בן- דוד ופרופסור גלעד הירשברגר.