תכנית שרשרת – מרואיין שהופך למראיין שהופך למרואיין…
והפעם בתכנית – יובל שרף מארחת את אניה בוקשטיין