תכנית שרשרת – מרואיין שהופך למראיין שהופך למרואיין…
והפעם בתכנית – צדי צרפתי מארח את ישראל גוריון