כיצד הצליח אריק שרון, בניגוד גמור לאג'נדה בשמה הוא רץ, לגייס רוב פליטי לביצוע תכנית ההתנתקות? ואיך הצליחה מפלגת שינוי להפוך את השיח על הרבנות הראשית לשיח כלכלי? ד"ר מעוז רוזנטל על אופן התמרון של סדר היום הפוליטי ועל האנשים שבאמת מחליטים האם ראש ממשלה מכהן ימשיך בתפקידו