ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, פרופסור איתי סנד, מסביר כיצד מבנה מוסדי משפיע על הכלכלה ועל גורמים חשובים בה, ובעצם על חיי היומיום של כולנו: בריאות, חינוך, פנסיה, דיור, אבטלה. שני תחומי ענק מעניינים המושפעים משינויים במבנה המוסדי הם מעמד הביניים ואנרגיות מתחדשות.