מדוע יש קבוצות באוכלוסיה שידגישו את איום הטרור בעוד בקבוצות אחרות יתריעו מפני ההתחממות הגלובלית? מהם המרכיבים שגורמים לנו לראות איומים מסוימים כמוחשיים ובמקביל להפחית מחומרתם של איומים אחרים? פרופסור גלעד הירשברגר מבית הספר לפסיכולוגיה מנתח באמצעות מודל ייחודי את תפיסות האיומים השונות בקרב קבוצות פוליטיות שונות באוכלוסיה ומסביר כיצד זכרון קולקטיבי משפיע על התמודדות בשעות משבר