אלו ימים מבלבלים עבור שוחרי הדמוקרטיה. בכירים מובלים לחדרי חקירות, מועמדים פופוליסטיים גורפים קולות רבים ומפלגות קיצוניות מקבלות לגיטימציה מההמון. ד"ר עמיחי מגן מסביר מדוע דווקא בימים בהם האמון בשיטה הולך ודועך יש לשמור עליה מכל משמר ואיך, על אף הכל, הדמוקרטיה הישראלית בימים אלו היא לא פחות מנס