האם האקדמיה עדיין רלוונטית לשוק העבודה?

אחת הדרכים שבהן ניתן לשנות את התפיסה הזאת היא על ידי אמצעים חדשים להוראה באקדמיה.

המרכז לחדשנות בהוראה באוניברסיטת רייכמן בראשות עידן אלמוג מפתחת כלים חדשניים ועושה שימוש בכלים קיימים שאותם היא מנסה להחדיר לקורסים השונים ולשנות את שיטת הלימוד הרגילה והמוכרת, ובכך להתאים את הלימודים באקדמיה למציאות המשתנה.