כשני מיליארד בני אדם בעולם סובלים ממחסור בבתי שימוש זמינים וראויים בקרבת הבית שלהם, אומנם הנושא לא מקבל תשומת לב ציבורית, אך לפי האו"ם מאות אלפי בני אדם משלמים בחייהם כתוצאה מהמשבר הסניטרי החמור. תמר עקוב על המסע שלה בהודו, שם חקרה לעומק את הסוגיה ועמדה על פתרונות אפשריים, וגם כיצד בעיות של שוויון, מגדר, תרבות ופערים כלכליים משתקפים בבתי השימוש שלנו.