בטקסט "הקדמה לפרק חלק" מתאר הרמב"ם את מורכבויות העולם הבא. נתחיל בתפישות הנפוצות והשגויות לגבי העולם הבא, ונמשיך במשלים ובהסברים של הרמב"ם לאופן בו נכון לקרוא את אגדות חז"ל. כדי לדון בשאלת תכליתו האחרונה של האדם, הקרויה גם תורת הגמול, עלינו להעמיק ולפסוע צעד צעד בדרך השכל שמתווה הרמב"ם. קריאה מודרכת עם דוקטור גבריאלה ברזין, מומחית לפילוסופיה יהודית ופילוסופיה אסלאמית של ימי הביניים. פרק א.