מחקרים מצביעים על כך שאבות הומואים מאושרים יותר מאבות רגילים במה שקשור לחיי ההורות שלהם. ד"ר גבע שנקמן מצביע על הסיבות לכך, מתאר מודלים נוספים של משפחה ומסביר כיצד הם קשורים ל"פרדוקס ההורות"