הגדרת אירוע אלים כטרור הוא מעשה פוליטי שיש לו באופן ישיר השלכות על הלגיטימציה של הפעולה, על מעמדה המשפטי ועל היכולת להתמודד איתה. אז מה בעצם הופך התנגדות אלימה למעשה טרור ומה ההבדל בין ארגוני גרילה לארגוני טרור? ד"ר רונית ברגר מסבירה את ההבדלים ועומדת על המבנים של ארגוני טרור, על האופן בו הם נוטים לקבל החלטות וגם על הטעויות שיגרמו אפילו לארגוני טרור להתנצל.