בשנים האחרונות, בעקבות עלייתן של הרשתות החברתיות צמחה גם השנאה. עורך דין אילן יונש ואופיר טבת יספרו על הקליניקה למאבק בשנאה, פועלה ועל הדרכים להאבק ולמגר שנאה