בני אדם נלחמו זה בזה מאז ומעולם, הסיבות היו ונותרו אותן סיבות אבל הזירה השתנתה לחלוטין. את מקומם של הצבאות המסודרים על חילות הים, היבשה והאוויר תפסו ארגוני טרור שנלחמים מלב האוכלוסייה האזרחית. במקביל שולחים ארגונים אלו מחבלים שהופכים את מרכזי הערים לשדה קרב מדמם. ד"ר מורן ירחי עומדת על מאפייני שדה הקרב החדש, על הזירות הנוספות שהתווספו למלחמה המסורתית וכיצד הפך השיקול התדמיתי ללא פחות חשוב מהמהלכים הטקטיים בשטח.