המרכז הבינתחומי שינה את שמו לאוניברסיטת רייכמן, ועכשיו תורנו! הרדיו הבינתחומי משנה את שמו ומהיום אנחנו נקראים קול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תתרגלו לשם 😉