סטודנט שנה א׳ למשפטים וממשל, מתגעגע למוכר הקסטות בקריית אליעזר.