סטודנטית שנה ב' לתקשורת שמנסה לג'נגל בין חברים עבודה לימודים ושנ"צ.