סטודנטית לכלכלה עם אהבה משותפת לסרטים ובגדים והקשר ביניהם.