סטודנטית שנה ג' לממשל דיפולומטיה ואסטרטגיה בתוכנית המצטיינים "ארגוב" באוניברסיטת רייכמן.