סטודנט שנה א' למשפטים וממשל, מומחה מטעם עצמו לכל סוגי הספורט.