בעל תשובה וסטודנט לממשל באוניברסיטת רייכמן. אני אוהב לנצל את הזמני הפנוי להפיץ יהדות.