סטודנט שנה ב' לקיימות ממשל בביה"ס הבינלאומי מנהל את תוכנית "הפודטק" באוניברסיטת רייכמן