סטודנטית במסלול משפטים ישיר לטכנולוגיה. אוהבת לשאול שאלות.