סטודנט שנה א' למשפטים וממשל, פרשן בכיר לענפי ספורט אנונימיים.