קבלת האבחון הוא אירוע מכונן עבור ההורים – מה עושים אחרי שמקבלים אבחון ASD? את מי משתפים? מה זה שיתוף חלקי? מתי מספרים על האבחון לילד  עצמו ולאחים שלו? האם השיתוף "יכתים" את עתידו של הילד.ה?