ושוב איתכן, אולפנה.

המיקרופונים כבר מושרים במרינדת שיבולת שועל, מסיכות האבוקדו כבר מורמות, חמושות במסתיר מחשוף בצבע גוף, הן חוזרות!