האלוף במיל׳ נעם תיבון מספר על היום בו אשתו והוא נסעו ללב התופת כדי להציל את משפחתם, מסביר איך המלחמה בעזה צריכה היתה להתנהל תחת מנהיגות אחראית, וקורא לכל ראשי המערכת הפוליטית והביטחונית להתפטר.