במלחמה: תרומה למאבק, תרומה לעצמי.

ישראל נמצאת בשעה קשה, הזוועות, החרדה, המראות הקשים מול העיניים שלנו כל פעם שאנחנו גוללים בנייד שלנו. היום בפרק אנחנו נציע לכם ולכן דרך להתמודד עם המצב ותוך כדי גם לתרום למאבק לטובת שמירת העורף הישראלי חזק! אנחנו ננצח בחזית ובעורף ביחד.