שעה של מוזיקה ישראלית עם שלהבת שרון.

אורחים מיוחדים: אטרף