איך קורה שיש אבחונים בגילאי העשרה ומעלה? מה המכנה המשותף של הקשיים בגילאים אלו? מה המעטפת הטיפולית המומלצת ובאילו מצבים כדאי לשקול החלפת מסגרת?

איך בוחרים מסגרת אחרי גיל 21 ועוזבים את בית ההורים לחיים עצמאים?