ממשלות עברו שינויים רבים לאורך השנים, כאשר בעשורים האחרונים תחומי אחריותן הלכו והתרחבו, אולם הכוח שלהן להשפיע על אותם תחומים, הצטמצם.

חברת TARA לייעוץ אסטרטגי עוסקת בגישור הפער שנוצר בין החברה האזרחית לממשלה. בכדי להבין את השינוי ביכולת של הממשלה לתת מענה לנושאים חברתיים ואזרחיים, אירחנו את עובד יחזקאל, מנכ״ל חברת TARA ומזכיר הממשלה לשעבר, פאבל קריינין, ראש מטה החברה ויון תומרקין, שחקן ויועץ אסטרטגי בכיר בTARA.