הטיית ההווה, שנאת סיכון, אפקט עיגון, ועוד אפקטים רבים וחזקים, מעכבים מאיתנו היום, לדאוג לעצמנו למחר. איך מודעות נכונה יכולה לשפר את ההחלטות הכלכליות שלנו? ואיך אנחנו יכולים להילחם בחזרה עם מניפולציות יזומות כקונטרה לאותם אפקטים?