ד"ר שרית שטיינמץ מבי"ס ברוך איבצ'ר באונ' רייכמן, מומחית לפסיכולוגית ילדים, שדיברה על הקושי בקליטת ילדים לאחר שבי כזה. דיברנו על הקושי לספר להם מה קרה לחלקם, אובדן של בני משפחה קרובים, בית ועוד. דיברנו על כך שזה מקרה ראשון שידוע בהיסטוריה המערבית. דיברנו גם על התינוק כפיר ביבס, ומה יהיה גורלו, כמה הוא יזכור.