שעה של מוזיקה ישראלית עם יובל סנה

אורחים מיוחדים: אלון אולארצ'יק ולהקה