כל סוגי האינטראקציה יחד הם החיים שלנו – מגע, הבעות פנים, שפת גוף, מלל. מה ההשפעה של האינטראקציה על חיינו? עד כמה האינטראקציה מלמדת אותנו ומשפיעה על העצמי לעומת האחר? מה קורה לנו כשאנחנו מבצעים יחד את אותה הפעולה? דוקטור יוליה גולנד, חוקרת מוח, מסבירה על מיזוג ופירוד ועולם עתיר תקשורת.