אנרגיות מתחדשות- סיכוי מאוד גדול ששמעתם על המושג הזה, אבל האם אתם מדמיינים את היום בו כאשר תשתמשו בטלוויזיה, או תפעילו את המזגן בביתכם, הם יופעלו באמצעות אנרגיית הרוח או אנרגיה סולארית?

יש סיבה שאתם אולי מתקשים לדמיין זאת, משום שישנם אתגרים בשימוש באנרגיות מתחדשות לשם הפקת חשמל סדירה, אך במחקרו מסביר ד"ר צבי באום מביה"ס לקיימות באוניברסיטת ריימן מהם בדיוק האתגרים הללו, כיצד ניתן להתגבר עליהם, ומתאר באמצעות סקר אותו ערך במסגרת מחקרו שבעצם הרבה יותר אנשים מוכנים לעשות שינוי באורח החיים שלהם למען השימוש בחשמל המופק מאנרגיות מתחדשות.