פודקאסט המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן
על חלוקת הסמכויות בין השלטון המרכזי לרשות המקומית, על תפקידן ותפקודן של הרשויות המקומיות בשגרה ובזמן משבר ועל הרשויות המקומיות כמקדמות פלורליזם דתי. על אלה ועוד משוחח ד"ר חיים וייצמן עם ד"ר ניוה גולן-נדיר