פתרון שתי המדינות לשני עמים מת.
ח״כ ליברמן משיק יוזמה מדינית חדשה: את עזה יש להעביר למצרים ואת שטחי A יש לספח לירדן.
פרופ׳ אורגד ופרופ׳ רוזנאי משוחחים עם ח״כ אביגדור ליברמן על כיצד ייראה המזרח התיכון לאחר המלחמה.