מי מגדיר את התפקוד ועל פי איזה קריטריונים הוא משוקלל? האם התפקוד שנקבע בגיל נמוך ישאר כך או שהוא עשוי להשתנות? לאיזו מסגרת חינוכית מופנים כשמוגדרים בתפקוד גבוה והאם זה מחייב משלב/ת? וגם שאלה של הורים לגבי שילוב. מי מגדיר את התפקוד ועל פי איזה קריטריונים הוא משוקלל? האם התפקוד שנקבע בגיל נמוך ישאר כך או שהוא עשוי להשתנות? לאיזו מסגרת חינוכית מופנים כשמוגדרים בתפקוד גבוה והאם זה מחייב משלב/ת? וגם שאלה של הורים לגבי שילוב.