האינטרנט לא המציא אותן, הן פשוט התגלו בתודעה הציבורית הרחבה מאוחר, אבל רשתות היו שם תמיד. אפשר לזהות אותן בקיום העולם ברמה הפיזיקלית, הן שמתפעלות את מוחנו, והן מצליחות להתקיים גם בין אינדיבידואלים: חברות אנשים, פיזיות ווירטואליות. תחומי מחקר שונים מתייחסים למבנה הרשתות, וכדי לדון באופיין המורכב הגיעה לאולפן קבוצה בינתחומית של חוקרים – פרופ' יואב יאיר, ד"ר גנלה מוריס וד"ר צחי חייט – לספר על הרשת מזוויות שונות. פרק א.