דניאל ייסד את עמותת עתיד פלוס לקידום החינוך בפריפריה, לאורך שנות הפעילות של העמותה, הצליח דניאל לגייס למעלה מ30 מיליון ש"ח ומסגרתה הביא לגידול של 300% במספר הניגשים לבחינות הבגרות. דניאל יספר לנו איך מגייסים כספים לטובת מיזמים חברתיים ויוכיח לנו שאפשר לצמוח כלכלית גם כשעושים מיזמים עם השפעה חברתית חיובית.