נשיאת בית המשפט העליון בדימ׳ דורית ביניש על ההחלטה המטלטלת של בית הדין הבינלאומי לצדק, וועדות חקירה, פסקי הדין של בג״ץ בנושא הסבירות, ועתידה של מערכת המשפט בישראל