הגשושית שבה לבדק בית: אילו אסונות טבע מתרחשים בכוכב הלכת ארץ וכיצד הם משפיעים על מבנה הארץ, האטמוספירה ועל החיים שלנו? נלמד ונחקור תחילה את האסונות שמליבת הכדור: רעידות אדמה והתפרצויות געשיות.