במהלך ההיסטוריה אירופה הייתה יבשת מסוכסכת ומרובת מלחמת.
בעשרות שנים האחרונות ישנו גוף פוליטי שהצליח לשים סוף לעוינות – האיחוד
האירופי. בפרק זה נבין מהו האיחוד האירופי, איך מתקבלות ההחלטות בגוף הזה
ומה ההשפעה שלו על מדינות אירופה.