מה מהות השיח הציבורי והתקשורתי בעידן בו מושגים כמו פוסט אמת ועובדות אלטרנטיביות שגורות בפי ההמון? האם ניתן לנהל שיח על אמיתות בעידן כזה? ד"ר ערן גוטר עומד על מהותו של השיח הלוגי, על הקרקע לצמיחת מושגים אלו ועל הסיבות להתפוררות הלוגיקה בשיח הציבורי. כמו כן מה משמעותה של רטוריקה באופן שבו אנו מגבשים דעות ותפיסות עולם והאם היא בהכרח פחות רציונלית מצורת החשיבה הלוגית?