פודקאסט המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן
על הבחירות המקומיות, על מעמדן של הרשויות המקומיות מול השלטון המרכזי מצד אחד ומול האזרחים מצד שני, על פערים בין האחריות המוטלת על הרשויות המקומיות לבין הכוח והסמכות שלהן וגם על רצון התושבים. על אלה ועוד משוחח ד"ר חיים וייצמן עם פרופ' איתי בארי מאוניברסיטת חיפה.