מה מיוחד בהורות של ילדים על הרצף האוטיסטי? איזה אתגרים יש בהורות כזו בטווח קצר ובטווח ארוך? מה קורה כשיש חוסר הסכמה בין ההורים לגבי האבחון ו/או הטיפול ואיזה אסטרטגיות התמודדות יכולות לסייע וגם להעלות חיוך.